مقالات تخصصی

تاریخ انتشار: 1396/08/23
» ده کاربرد کپسول اکسیژن
اهمیت گاز اکسیژن زمانی که برای تنفس و حیات استفاده میشود مشخص میشود همه ما هوا را که حاوی اکسیژن است نفس میکشیم اگر هوا حاوی اکسیژن نبود ما نمی توانستیم زنده بمانیم اما اکسیژن در قالب کپسول ... [متن کامل...]
تاریخ انتشار: 1396/08/20
» انفجار کپسول اکسیژن
چکیده ای از اتفاقات ناشی از انفجار کپسول اکسیژن ... [متن کامل...]
تاریخ انتشار: 1396/04/18
» بحران های سیاسی دخیل در تولید گاز هلیوم در جهان
... [متن کامل...]
تاریخ انتشار: 1396/04/11
» کپسول co2 کربوکسی تراپی
... [متن کامل...]
تاریخ انتشار: 1396/02/20
» کپسول هلیوم برای انتقال حرارت
... [متن کامل...]
تاریخ انتشار: 1395/12/24
» کاربرد هلیوم در صنعت ام آر آی
... [متن کامل...]
تاریخ انتشار: 1395/11/30
» گاز هلیوم برای لیزر
... [متن کامل...]
تاریخ انتشار: 1395/11/24
» گاز آرگون در جوشکاری
... [متن کامل...]
تاریخ انتشار: 1395/11/20
» گاز CO2 برای کربوکسی تراپی
... [متن کامل...]
تاریخ انتشار: 1395/11/17
» کاربرد گاز CO2 در کشاورزی و گلخانه
... [متن کامل...]
صفحات: 1 2 3