������ ���������� �������� ��������

تاریخ انتشار: 1395/11/30
کد مقاله: 31

لیزر هلیوم

لیزر هلیم – نئون نوعی از گاز لیزر است که مخلوط شده با گاز هلیم و نئون که به عنوان رسانه استفاده می شود.

همچنین لیزر هلیم – نئون به نام He-Ne  نیز شناخته می شود.

گاز لیزر چیست؟

گاز لیزر نوعی از گاز است که میکس شده از گازهایی که به عنوان رسانای فعال یا رسانای لیزر استفاده می شود.از گاز لیزر برای استفاده های بسیار گسترده استفاده می شود.

محدوده گاز لیزر از لیزر هلیم – نئون باقدرت کم تا لیزرهای با قدرت بالای دی اکسید کربن می باشد.

لیزر هلیوم-نئون به طور معمول در آزمایشگاه دانشگاه استفاده  می شود در حالی که لیزرهای دی اکسید کربن در کاربردهای صنعتی استفاده می شود.

مزیت اصلی گاز لیزر(به عنوان مثال گاز لیزر هلیم – نئون) بیش از لیزر حالت جامد است که آنها کمترمضر هستند بنابر این آنها را می توان به طور مداوم استفاده کرد.

لیزر هلیوم- نئون چیست؟

در دمای اتاق یک لیزر یاقوت فقط یک شلیک کوتاه از نور لیزر,هر پالس لیزر بعد از یک فلش از پمپاژ نور رخ میدهد.

لیزری که به طور مداوم نورساطع میکند بهتر است.چنین لیزری موج پیوسته لیزر CW) )نامیده می شود.

لیزر هلیوم-نئون اولین موج پیوسته (CW) لیزر تا به حال ساخته شده است.  در سال 1961 توسط علی جوان در آزمایشگاههای تلفن بل ساخته شد.

لیزر هلیوم-نئون به طور گسترده در لیزرهای گاز استفاده می شود. این لیزر را بسیاری از کاربردهای صنعتی و علمی هستند و اغلب در آزمایشگاه های اپتیک استفاده می شود.

در لیزر هلیوم- نئون، روش پمپاژ نوری به جای استفاده پمپاژ الکتریکی استفاده شده است.

تحریک الکترون ها دررسانای فعال گاز هلیوم- نئون گاز با عبور جریان الکتریکی از طریق گاز به دست می آید

لیزر هلیوم-نئون در طول موج 632.8 نانومتر (nm) در بخش قرمز طیف قابل مشاهده است.

ساختار لیزرهلیوم، نئون

لیزر هلیوم- نئون متشکل از سه جزء ضروری است:

منبع پمپ (ولتاژ بالا منبع تغذیه)

 (لوله شیشه ای لیزر و یا لوله شیشه ای تخلیه)

حفره طنین انداز

مزایای استفاده از لیزر هلیوم- نئون

1 - لیزر هلیوم-نئون نور لیزر در بخش مرئی طیف ساطع می کند.

2 - ثبات بالا

3 - کم هزینه

4 - عمل بدون آسیب در دماهای بالاتر

معایب لیزر هلیوم- نئون

1 - بهره وری پایین

2 – استفاده کم

3 - لیزر هلیوم-نئون محدود به وظایف کم قدرت

 

برنامه های کاربردی از لیزر هلیوم- نئون

1 - لیزر هلیوم- نئون در صنایع استفاده می شود.

2 - لیزر هلیوم- نئون در ابزار علمی استفاده می شود.

3 - لیزر هلیوم- نئون در آزمایشگاه دانشگاه ها استفاده می شود.

 جهت خرید گاز هلیوم خلوص بالا برای کاربردهای لیزر با بخش فروش شرکت پرشیا گاز تماس حاصل فرمایید.