ده کاربرد کپسول اکسیژن

تاریخ انتشار: 1396/08/23
کد مقاله: 38کپسول اکسیژن سوخت وساز یا به عبارتی متابولیسم

همه انسان ها و حیوانات از طریق تنفس زندگی می کنند اکسیژن از طریق خون به قسمت های مختلف بدن منتقل می شود سپس مواد غذایی را میسوزاند و انرژی تولید می کند اگر ما نتوانیم اکسیژن را نفس بکشیم، اندام ها و عضلات بدن نمیتوانند به سرعت از انرژی مورد نیاز برای عملکرد درست استفاده کنند.

افراد مبتلا به بیماری های تنفسی گاهی نیاز به گاز اکسیژن اضافی برای زنده ماندن دارند و باید از کپسول اکسیژن استفاده کنند به این صورت که کپسول اکسیژن توسط یک ماسک از بینی و دهان و یا از طریق لوله ای که از طریق بینی وارد می شود، گاز اکسیژن به ریه ها وارد می شود.

کپسول اکسیژن اضطراری

در بسیاری از نقاط  که خطر کمبود گاز اکسیژن در هوا وجود دارد ، تامین اکسیژن اضطراری در قالب کپسول اکسیژن ارائه می شود برای مثال، در هواپیما، کپسول اکسیژن اضطراری همیشه در دسترس است چون در ارتفاعات بالاتر سطح اکسیژن به مقادیر بسیار کم می رسد به طور مشابه، در زیردریایی، دسترسی به کپسول اکسیژن اضطراری ضروری است.

کپسول اکسیژن برای درمان مسمومیت با کربن منوکسید

منوکسید کربن و دی اکسید کربن گازهای خطرناکی هستند و سطح بالایی از آنها در بدن می تواند باعث آسیب شود و مسمومیت مرگبار ایجاد کند اگر مشکوک به مسمومیت باشد از کپسول اکسیژن خالص برای درمان استفاده می شود.

کپسول اکسیژن برای سوخت موشک

از آنجا که اکسیژن در سوختن کمک می کند سوخت های معمولی برای موشک با یک اکسید کننده مخلوط می شوند اکسید کننده یک سوخت نیست بلکه به سوخت واقعی، مانند نفت کمک می کند تا سریعا سوزانده شود.

کوره اکسیژن

اکسیژن برای تبدیل آهن به فولاد در یک کوره اکسیژن استفاده می شود کپسول اکسیژن به یک کورۀ با درجه حرارت بالا از طریق یک نازل وصل می شود گاز با آهن مذاب در کوره تعامل می کند و اجزای مختلف آن را اکسید می کند و آن را به فولاد تبدیل می کند.

کپسول اکسیژن در جوشکاری

از آنجا که اکسیژن در فرایند سوزاندن کمک می کند، معمولا از کپسول اکسیژن در جوشکاری فلزات استفاده می شود که قوس دمای بالای در آن احتیاج است به طور کلی، اکسیژن در فرم یک ترکیب استفاده می شود مانند گاز اکسیژن و گاز اسیتیلن.

تصفیه فاضلاب با کپسول اکسیژن

یکی از مشکلات فاضلاب کمبود اکسیژن در آن است اکسیژن حل شده در آب بسیار مهم است، مخصوصا برای موجودات آبزی بنابراین برای بهبود عملکرد فاضلاب، بوسیله کپسول اکسیژن، گاز اکسیژن به آب اضافه می شود.

کشتن باکتری ها 

اکسیژن در کشتن باکتری ها موثر است بنابراین معمولا برای پاکسازی بدن از باکتری های مضر استفاده می شود به طور کلی، تنفس عمیق از طریق کپسول اکسیژن مقدار اکسیژن بدن را افزایش می دهد در شرایط خاص علاوه بر کپسول اکسیژن می توان از اکسیژن مایع نیز برای اهداف درمانی استفاده کرد.

برش فلز با کپسول اکسیژن

کپسول اکسیژن برای برش فلزات نیزاستفاده می شود اکسیژن نه تنها به سوختن کمک می کند، بلکه یک گاز بسیار واکنش پذیر است این دو خواص آن را به یک ابزار موثر برای برش فلزات در دماهای بالا از طریق فرایند اکسیداسیون تبدیل می کند.

درمان سرطان

کشف شده است که اکسیژن در یک حالت خاص بنام ازن بصورت فشرده در کپسول اکسیژن می تواند سلول های سرطانی را از بین ببرد ازن دارای سه اتم اکسیژن است بر خلاف اکسیژن عادی موجود در هوا که دارای دو اتم اکسیژن است.